Delegats de classe

PROJECTE DELEGATS DE CLASSE . AMPA 2017-2018 :

QUI SÓN ELS DELEGATS ?

      Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper .

 

FUNCIONS

    1. Servir d’ enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l’ AMPA i col.laborar amb ells .
    2. Recullir propostes i inquietuds dels pares de la classe .
    3. Identifica problemes de caire col.lectiu .

    4. Trasllada les propostes , problemes, i queixes a l’AMPA no a la direcció del centre .
    5. Passar als pares la informació rebuda de l’AMPA i del tutor de la classe .

 

QUÈ NO HA DE FER EL DELEGAT .

  1. Intervenir en temes individuals d’ un alumne i/o els seus pares amb el tutor .

  2. No representar als pares de la classe de forma individual : L’ AMPA vol seguir

    mantenint oberta la comunicació amb cada pare que vulgui dirigir-se directament a la Junta .

 

QUAN S’ ESCOLLEIX?

      Durant les reunions de principi de curs amb els tutors , membres de l’ AMPA passaran a explicar el projecte       i és llavors on es demanarà qui vol fer de delegat , en el cas que n’ hi hagi més d’un voluntari , s’ haurà de           pactar .
      Durant l’ octubre es farà una reunió amb tots els delegats de l’ escola .