AMPA

Què és l'AMPA ?

És la forma més efectiva que tenim les mares i els pares d’agrupar-se i organitzar-se dins de l’escola.

L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda legalment en el registre d’associacions i amb unes funcions regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AMPA és una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes relatius a l’educació, amb l’objectiu d’aconseguir, juntament amb els professors/es, la millor formació per als nostres fills/es. L’AMPA es regeix per uns Estatuts i un Reglament de Règim Interior.

 • Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat a la Secció 1a amb el núm. d’inscripció 36237T

 • Inscrita al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Cambrils am el núm. d’inscripció 146

 • Membre de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)

Qui som ?

PRESIDENTA :

Júlia Molina Secall

 

SECRETÀRIA:

Cristina Marco Celma


TRESORERA:

Yolanda Uguet Guijarro 


VOLCALS:

 

Maria Eugenia Gómez Velasco Mur

Jordi Escoda Clemente

Alba López Martín

Gemma Salleras Canals

Què fa l'AMPA ?

1.- Organitza els serveis complementaris de l’escola, que poden ser entre d’altres els següents:

 • Acollida matinal i/o de migdia.

 • Activitats extraescolars.

 • Material escolar socialitzat.

 • Col·laboració amb el centre per organitzar activitats (festes populars, colònies, excursions, visites a museus, etc).

 • Préstec i/o dotació de material i equips a l’escola.

 • Adquisició i distribució de l’equipament esportiu i de la bata.

 • Realització de casals durant els períodes de vacances escolars (estiu, Nadal, etc), i Ludotardes en horari intensiu .

 • Projecte de reutilització de llibres .

2.- Col·labora amb les famílies, el professorat i l’alumnat, així com amb els òrgans de govern de l’escola en la vigilància i millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills/es.

3.- Busca el diàleg i la col·laboració dels pares i les mares amb tots els sectors de la comunitat educativa.

4.- És un espai de reflexió que permet a les famílies opinar sobre el funcionament de l’escola i sobre temes educatius.

5.- És el principal interlocutor que té el professorat i l’equip directiu amb les famílies.

6.- Participa en la presa de decisions i en el govern del centre per mitjà d’un representant en el consell escolar.

Comissions de Treball 

Comissió de equipació  . ampalabobilaequipacio@gmail.com

Comissió de festes . ampalabobilafestes@gmail.com

Comissió menjador.

ampalabobilamenjador@gmail.com

Comissió d' extraescolars . ampalabobilaextraescolars@gmail.com

Comissió de reutilització . ampalabobilareutilitzacio@gmail.com

Com puc col.laborar amb l' ampa ?

Tothom pot col.laborar en la mesura de les seves possibilitats  .  Si t' agradaria participar-hi ,

fes-nos arribar un mail  manifestant el teu oferiment a : ampaescolalalabobila@gmail.com

Puc fer algun sugeriment o  manifestar alguna disconformitat ? 

Tots els sugeriments , propostes  i disconformitats que tinguis són ben benvinguts !

Ens les pots fer arribar via mail : ampaescolalabobila@gmail.com

Aquestes es recolliran i es tractaran a la Junta en les reunions ordinàries mensuals , i es donarà una resposta .