Reutilització de llibres 

El Projecte de Reutilització de Llibres de Text “ APROFITA’M I NO EM RATLLIS ” de l’Escola La Bòbila va ser aprovat pel Consell Escolar del centre en data 25 de març de 2010. Durant aquests cursos l’Escola ha anat adquirint els diccionaris (català, castellà i anglès), llibres de lectura (de llengua catalana i castellana), el Llibre de Llengua Estrangera (per alumnes de 3r a 6è). El banc de llibres, propietat de l’escola, s’ha posat durant aquests anys a disponibilitat de l’alumnat d’Educació primària en règim de préstec i reutilització.   

El  curs 2016-2017, aquest projecte passa a gestionar-lo l’AMPA de l’Escola en col·laboració amb l’Escola La Bòbila.  És un projecte progressiu, que comença  al curs 2016 - 2017 es cedint  als alumnes de 3r a 6è de primària el llibre de Llengua estrangera: anglès i el Llibre de Llengua Catalana i Literatura, i on en els propers cursos es pretén adquirir la resta de llibres fins arribar a completar tots els llibres de text no fungibles de cada curs. 

La participació del projecte és de caràcter voluntari, però implica un estalvi important en la compra de llibres per a les famílies. 

La quota de participació del projecte  s’anirà incrementant en els propers cursos  a mesura que el projecte compti amb més llibres de cessió . Els diners recaptats s’utilitzaran per comprar els llibres que falten i renovar els que s’han  malmès. 

Els llibres es donaran a les famílies interessades al setembre .

 

Es repartiran els llibres, juntament amb el folre de plàstic i l’etiqueta per posar el nom de l’alumne. 

Motius  per animar-vos a participar del Projecte de Reutilització: 

-És un estalvi de diners per  a les famílies, en la compra de llibres. 

-Contribueix a ser una Escola més sostenible, seguint amb la línia d’Escola Verda.  

-Ensenyem als nostres fills/es a ser respectuosos amb el material, per tal que el puguin utilitzar altres nens/es.

 

Per a més informació, us podeu adreçar a l’Oficina de l’AMPA en el seu horari habitual o bé enviar-nos un e-mail :  ampalabobilareutilitzacio@gmail.com